Akcia: Darček k nákupu značky Be Lenka

Pravidlá a podmienky akcie: „Darčekový poukaz k nákupu BeLenka“


Akcia Darčekový poukaz k nákupu BeLenka (ďalej len akcia) je určená výhradne pre koncových spotrebiteľov a vzťahuje sa len na konkrétne produkty značky BeLenka zakúpené v internetovom obchode www.bububu.sk v čase od 9.1. 2021 do 31.1. 2021 vrátane.

 1. Prevádzkovateľom/Organizátorom akcie je spoločnosť JOiO s.r.o., Stupava 5574, 900 31 Stupava. Akcia sa vzťahuje na vybrané produkty značky BeLenka zakúpené v čase od 9.1.2021 do 31.1.2021 v internetovom obchode www.bububu.sk

 2. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu značky Be Lenka v internetovom obchode www.bububu.sk.

 3. Podmienkou účasti je preukázanie nákupu produktu originálnym dokladom o predaji. Dátum nákupu musí byť v období od 9.1.2021 do 31.1.2021 vrátane. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené. Nárok na poukaz stráca účastník, ktorý odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku a zakúpený tovar vráti.

 4. Odmena: Odmenou je poukaz na budúci nákup na akýkoľvek produkt v pounke internetového obchodu www.bububu.sk. Platnosť tohto poukazu je do 30.6.2021. Po tomto termíne poukaz stráca platnosť a nie je možné ho uplatniť. Účastník má na poukaz nárok v prípade nákupu nasledovných produktov značky BeLenka: Play, Penguin, Nord, Polar, Winter, Sierra. Hodnota poukazov je nasledovná:

Model Hodnota kupónu
Play 20€
Penguin 20€
Nord 40€
Polar 40€
Winter 40€
Sierra 40€

 

 1. Poukaz bude zákazníkovi zaslaný emailom do 4 týždňov (28 dní) od dátumu nákupu. Nárok na poukaz nie je súdne vymáhateľný.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na poukaz a to z nasledovných dôvodov:

  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,

  2. nárok na odmenu nie je v súlade s pravidlami,

  3. zákazník odstúpil od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 3. Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo („Osobné údaje“) spoločnosti JOiO, s.r.o. Stupava 5574, 900 31 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: SK 2121129252 („Správca“) za účelom realizovania a vyhodnocovania Akcie a zaslanie poukazu. Osobné údaje musia byť uchované po dobu minimálne 2 rokov. Neposkytnutie osobných údajov pre vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Akcii.

 4. Správca spracováva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje budú spracovávané Správcom. Spracovanie Osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom elektronického systému a tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v kryptovaných elektronických súboroch podľa smernice GDPR, v ktorých budú spracované pre vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov, tj. má právo prístupu k Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu a tiež právo byť Zabudnutý. Účastník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú správne a pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Správcu, alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 5. Organizátor/Prevádzkovateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť, alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatričnému nedorozumeniu. Ďalej si vyhradzuje právo preverovať akékoľvek nároky pre zaistenie dodržiavania týchto podmienok a vyžiadať si ďalšie informácie a podporné dokumenty. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť nároky, alebo účastníkov, ak má podozrenie, že je akcia akokoľvek zneužívaná. Rozhodnutie vo veci tejto akcie sú konečné a nebude o nich vedená žiadna korešpondencia.

V Stupave, 1.1.2021.

Prípadné dotazy, alebo nezrovnalosti smerujte na organizátora akcie: JOiO, s.r.o. Stupava 5574, 900 31 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: SK 2121129252, bububu@bububu.sk, +421948778181

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním a vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami pre ochranu súkromia.