Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového Obchodu

JOiO, s.r.o.
Stupava 5574
90031 Stupava
 
+421948778181
bububu@bububu.sk
 
IČO: 52624960
DIČ: 2121129252
IČ DPH : SK2121129252

Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

Platca DPH

 

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme JOiO, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.bububu.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb."

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: bububu@bububu.sk

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

V prípade, že je kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neschopný zásielku prevziať, je povinný nás o tom bezodkladne informovať telefonicky, alebo emailom.

V prípade neprevzatia si zásielky od doručovateľskej spoločnosti, je predávajúci oprávnený udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10€ (vrátane DPH), ktorá mu bude riadne vyfakturovaná. Kupujúci je povinný túto uhradiť v lehote do 7 dní od jej vystavenia. 

Storno objednávky

Ak je neuhradená objednávka stornovaná zo strany kupujúceho do 12 hodín od jej uzavretia, považujeme objednávku za zrušenú. Storno objednávky nám môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade, že dôjde k stornovaniu už uhradenej objednávky zo strany kupujúceho, bude mu účtovaný “storno” poplatok vo výške 2% z celkovej uhradenej sumy. Tento poplatok bude strhnutý v dobropise, vystavenom predávajúcim. 

3) Druhy dopravy:

Tovar v rámci SR a ČR, bude doručovaný prepravnou firmou GLS, alebo Slovenskou poštou.
Poštovné, ak nebude uvedené inak: 

 


Doprava pre SR  

Slovenská pošta- doporučene, 1. triedou, bez poistenia zásielky 2,5€, platba online, prevodom, zásielka s podacím číslom. (predajca nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie či straty zásielky slov. poštou)

Slovenská pošta - 1,3€, obyčajne, 2. triedou (zásielka je bez podacieho čísla - tento spôsob dopravy je iba na vlastnú zodpovednosť), platba online, prevodom. (predajca nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie či stratu zásielky slov. poštou)

Kuriér 24hod SR/ČR 2,90 €, platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€) - V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 11:00 hod, tovar Vám bude doručený do 24hod/nasledujúci pracovný deň. 

Zásielkovňa - 1,9€, platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€). Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke zásielkovne. V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 11:00 hod, tovar Vám bude odoslaný v deň zadania objednávky.

Večerné EXPRES doručenie BA - 3,9€,  platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€) - V rámci Bratislavy ponúkame doručenie na Vašu adresu v deň podania objednávky (do 11:00 hod). Objednávka Vám bude po telefonickej dohode s kuriérom doručená na Vašu adresu v ten istý deň - večer, medzi 18. a 22. hodinou (platí pre pracovné dni).  

Doprava cez Zásielkovňu ZDARMA pri nákupe nad 100€

Osobný odber v predajni v Stupave - ZDARMA


Doprava pre ČR

Kuriér 24hod ČR/SR - 3,9€/99Kč, prevod, dobierka (dobierka je spoplatnená sumou 25KČ). Poistená zásielka, v prípade jej poškodenia či straty zásielky kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že bude objednávka zadaná a uhradená do 11:00 hod, tovar Vám bude doručený do 48hod (obvykle však do 24hod) nasledujúci pracovný deň.

Zásielkovňa - 2,8€/73Kč - prevod, dobierka (dobierka je spoplatnená sumou 25Kč). Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke zásielkovne. V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 11:00 hod, tovar Vám bude odoslaný v deň zadania objednávky.

Doprava cez Zásielkovňu ZDARMA pri nákupe nad 3000Kč. 


DOPRAVA DO Eú/EU Shipping

Tovar zasielame aj do krajín EÚ, cena sa odvíja od váhy objednaného tovaru a konkrétnej krajiny. Pre výpočet ceny nás prosím kontaktujte emailom: bububu@bububu.sk

We are shipping to EU, shipping cost depends on country of delivery. Please, do not hesitate to contact us for shipping price calculation: bububu@bububu.sk 

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť do 12 hod, v opačnom prípade bude stornovaná.

Po dohode je možné aj expresné doručenie počas víkendu. 

Akcie DOPRAVA ZDARMA - tovar v akcii "Doprava zdarma" je vždy riadne označený a bude Vám doručený na náklady predávajúceho (doporučenou zásielkou, 1. triedou) Slovenskou poštou. V prípade, že  bude zakúpený tovar na ktorý sa vzťahovala akcia "doprava zdarma" vrátený, zaniká nárok na dopravu zdarma a cena dopravy bude dodatočne zaúčtovaná. 


U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

 

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Doporučená zásielka je zvyčajne odoslaná do 24hod od prijatia objednávky/platby. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Obyčajná zásielka je zvyčajne odoslaná do 48 hod od prijatia objednávky/platby. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. 

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Vzor formuláru pre odstúpenie od zmluvy je dostupný na: http://www.bububu.sk/vzor-formularu-pre-odstupenie-od-zmluvy/

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. V takom prípade si predávajúci uplatní nárok na náhradu vzniknutej škody a z celkovej sumy odpočíta kupujúcemu všetky vynaložené náklady: balné náklady, prepravné náklady, bankové poplatky. Tieto náklady budú kupujúcemu strhnuté v dobropise, vystavenom predávajúcim. 

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. 

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. 

V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku hradí prepravné náklady od zákazníka do eshopu zákazník. 

 

 AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Keď sa rozhodnete, že tovar chcete vrátiť, je nevyhnutné nás o tom informovať prostredníctvom emailu na bububu@bububu.sk, kde bude uvedené číslo objednávky a IBAN, na ktorý žiadate prostriedky vrátiť. 
  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar zašlite Vami zvoleným prepravcom (odporúčame zásielku poistiť) na adresu: bububu.sk, Hlavná 30, 90031 Stupava
  • Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám zásielku poistiť.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

 

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy.

Platba v hotovosti - ZADARMO

Online platba kartou - ZADARMO

Prevod z účtu - ZADARMO

Dobierka - 0,99€

 

Údaje pre platbu prevodom:

Úhrada v €:   

IBAN: SK94 8330 0000 0028 0172 8068

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX 

Kód banky: 2010

Úhrada v CZK: 

číslo účtu: 2101728059/2010 (Fio banka)

SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať vyplnený reklamačný protokol

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - bububu.sk, Hlavná 30, 90031 Stupava. Preprava je hradená stranou predávajúceho a to vo výške 2€ - doporučený list, Slovenská pošta. Akonáhle budete vedieť kedy zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať vyplnený reklamačný protokol. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar budeopravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné). 

Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

12) Vernostný program 

Platný od 12/2016

12.1. Do vernostného programu sú zapojení iba registrovaní zákazníci. 

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 100€, získavate zľavu 3% na ďaľší nákup

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 300€, získavate zľavu 5% na ďaľší nákup

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 500€, získavate zľavu 10% na ďaľší nákup

12.2. Pokiaľ je zakúpený tovar vrátený, celková hodnota všetkých nákupov následne klesne o hodnotu vráteného tovaru

12.3. Vernostnú zľavu nie je možné uplatniť na akciové/výpredajové ceny, ani pri nákupe v kamennej predajni

12.4.Pre zachovanie a následné uplatnenie si vernostnej zľavy je potrebné minimálne 1 krát za rok uskutočniť nákup prostredníctvom eshopu www.bububu.sk.

 

13) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Sme registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. 

14) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien objednaného tovaru. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar zákazníkovi, ktorý už niekedy svojím počínaním hrubo porušil obchodné podmienky, napríklad vedome neprevzal zaslaný tovar, vedome poškodil tovar alebo inak spôsobil škodu.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito  všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 11/2019 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním a vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami pre ochranu súkromia.