UPOZORNENIE: 1.7. - 15.8. bude predajňa otvorená PO - PIA - 10:00 - 18:00 - BEZ PORADENSTVA. (SO-NE - zatvorené). Eshop funguje štandardne.

Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVETEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

JOiO, s.r.o.

Stupava 5574

90031 Stupava

 

+421948778181

bububu@bububu.sk

 

IČO: 52624960

DIČ: 2121129252

IČ DPH : SK2121129252

Zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

Platca DPH

 

 

1) O REGISTRÁCII

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme JOiO, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.bububu.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb."

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: bububu@bububu.sk

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

V prípade, že je kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neschopný zásielku prevziať, je povinný nás o tom bezodkladne informovať telefonicky, alebo emailom.

V prípade neprevzatia si zásielky od doručovateľskej spoločnosti, je predávajúci oprávnený udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10€ (vrátane DPH), ktorá mu bude riadne vyfakturovaná. Kupujúci je povinný túto uhradiť v lehote do 7 dní od jej vystavenia. 

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky nám môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) DRUHY DOPRAVY:

Tovar v rámci SR a ČR, bude doručovaný prepravnou spoločnosťou Packeta, s.r.o. 
Poštovné, ak v eshope nebude uvedené inak: 

Kuriér 24hod SR/ČR 3,5 €, platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€) - V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 13:00 hod, tovar Vám bude doručený do 24hod/nasledujúci pracovný deň. 

Zásielkovňa - 2,2€, platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€). Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke zásielkovne už od 24hod. Platba dobierky na pobočke je možná iba v hotovosti. V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 13:00 hod, tovar Vám bude odoslaný v deň zadania objednávky.

Večerné EXPRES doručenie BA - 3,9€,  platba online, prevodom, alebo dobierkou (dobierka spoplatnená + 0,99€) - V rámci Bratislavy ponúkame doručenie na Vašu adresu v deň podania objednávky (do 13:00 hod). Objednávka Vám bude po telefonickej dohode s kuriérom doručená na Vašu adresu v ten istý deň - večer, medzi 18. a 22. hodinou (platí pre pracovné dni).  

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť do 12 hod. V prípade, že platba nebude pripísaná na náš účet do 48hod (platí pre pracovné dni) od zadania objednávky, bude automaticky stornovaná. Na vybavenie objednávky akceptujeme potvrdenie o zrealizovanom prevode.

Po dohode je možné aj expresné doručenie počas víkendu. 

 

Doprava pre ČR

Kuriér 24hod ČR/SR - 4€/99CZK, prevod. Poistená zásielka, v prípade jej poškodenia či straty zásielky kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že bude objednávka zadaná a uhradená do 13:00 hod, tovar Vám bude doručený do 48hod (obvykle však do 24hod) nasledujúci pracovný deň.

Zásielkovňa - 3€/75CZK - prevod. Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke zásielkovne už od 24 až 48hod. V prípade, že bude objednávka zadaná/uhradená do 13:00 hod, tovar Vám bude odoslaný v deň zadania objednávky.

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť do 12 hod. V prípade, že platba nebude pripísaná na náš účet do 48hod (platí pre pracovné dni) od zadania objednávky, bude automaticky stornovaná. Na vybavenie objednávky akceptujeme potvrdenie o zrealizovanom prevode.

 

DOPRAVA DO EÚ/EU SHIPPING

Tovar zasielame aj do krajín EÚ, cena sa odvíja od váhy objednaného tovaru a konkrétnej krajiny. Pre výpočet ceny nás prosím kontaktujte emailom: bububu@bububu.sk

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť do 12 hod, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná.


Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, obdrží od doručovateľskej spoločnosti informáciu o nezastihnutí emailom/sms a môže požiadať o opätovné doručenie. 

Cena za prepravu sa zobrazuje v košíku ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamáciu poškodenej zásielky je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní doručovateľovi. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

O odoslaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom.

 

4) ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Vzor formuláru pre odstúpenie od zmluvy je dostupný na: http://www.bububu.sk/vzor-formularu-pre-odstupenie-od-zmluvy/

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. 

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. 

V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku hradí prepravné náklady od zákazníka do internetového obchodu zákazník. 

 

 AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Keď sa rozhodnete, že tovar chcete vrátiť, je nevyhnutné nás o tom informovať prostredníctvom emailu na bububu@bububu.sk, kde bude uvedené číslo objednávky a IBAN, na ktorý žiadate prostriedky vrátiť. 
  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Vratku zaneste na najbližšiu pobočku spol. Packeta - Zásielkovňa. Kód pre spätné zaslanie je zo SR : 99591048 - táto služba je spoplatnená sumou 2,5€, resp. ktorá Vám bude odpočítaná z vystaveného dobropisu. Kód pre spätné zaslanie je z ČR : 99591048 - táto služba je spoplatnená sumou 3€/75CZK, ktorá Vám bude odpočítaná z vystaveného dobropisu. V prípade, že nám vraciate viac ako 2 položky z vašej objednávky, cena tejto služby je 4€/99CZK. Vratku nám môžete tiež odoslať akýmkoľvek Vami zvoleným prepravcom priamo na našu adresu: bububu.sk, Páričkova 18, 82108 Bratislava.  (POZOR! Zásielky odoslané poštou ako doporučený list nie sú slovenskou poštou doručované na adresu - tieto zásielky sú spravidla vrátené poštou odosielateľovi). 
  • O doručení zásielky Vás budeme informovať emailom, dobropis bude vystavený do 14 dní od prijatia tovaru. 

 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, aby počas prepravy neprišlo k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takomto prípade zásielka nebude od prepravcu prijatá. Odporúčame Vám zásielku poistiť.

Nezabudnite do zásielky pribaliť Vaše kontaktné údaje/číslo objednávky, aby sme vedeli vratku priradiť. 

 

7) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy v košíku, ešte pred finálnym odoslaním objednávky.

Platba v hotovosti v predajni - ZADARMO

Online platba kartou - ZADARMO

Bankový prevod - ZADARMO

Dobierka - 0,99€

 

Údaje pre platbu prevodom: 

Úhrada v €:   

IBAN: SK94 8330 0000 0028 0172 8068

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX 

 

Úhrada v CZK: 

číslo účtu: 2101728059/2010 (Fio banka)

SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX 

 

8) BEZPEČNOSŤ

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

9) REKLAMÁCIE

V prípade, že je tovar, ktorý ste od nás obdržali poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

10) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať vyplnený reklamačný protokol. 

 

AKO POSTUPOVAŤ

Pred odoslaním reklamovaného tovaru nás prosím kontaktujte emailom, následne Vám bude zaslaný kód pre bezplatné zaslanie cez spol. Packeta. Zásielku dôkladne zabalte aby sa pri preprave nepoškodila a následne ju zaneste na najbližšiu pobočku spol. Packeta - Zásielkovňa. Táto služba je pre Vás po nadiktovaní kódu bezplatná. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné, vrátane vyplneného reklamačného formuláru, ktorý nájdete TU. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné nezávadné). 

Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete doručovateľskou spoločnosťou informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

 

11) VERNOSTNÝ PROGRAM 

Platný od 12/2016

12.1. Do vernostného programu sú zapojení iba registrovaní zákazníci. 

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 100€, získavate zľavu 3% na ďaľší nákup

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 300€, získavate zľavu 5% na ďaľší nákup

Pokiaľ celková hodnota všetkých nákupov  dosiahne 500€, získavate zľavu 10% na ďaľší nákup

12.2. Pokiaľ je zakúpený tovar vrátený, celková hodnota všetkých nákupov následne klesne o hodnotu vráteného tovaru. 

12.3. Vernostnú zľavu nie je možné uplatniť na akciové/výpredajové ceny, ani pri nákupe v kamennej predajni. 

12.4.Pre zachovanie a následné uplatnenie si vernostnej zľavy je potrebné minimálne 1 krát za rok uskutočniť nákup prostredníctvom eshopu www.bububu.sk.

 

12) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Sme registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien objednaného tovaru. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodávať tovar zákazníkovi, ktorý už niekedy svojím počínaním hrubo porušil obchodné podmienky, napríklad vedome neprevzal zaslaný tovar, vedome poškodil tovar alebo inak spôsobil škodu.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito  všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

13) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 18.03.2024. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.